Pályázó neve

Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe

A Szekszárdi kötődés erősítése és a helyi borkultúra fejlesztése

Szerződés száma

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00413

  

Támogatás összege (Ft)

6 008 500

Összköltség (Ft)

7 866 800

 

A projekt szükségességének alátámasztása, előzmények 

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. a HKFS-ben leírtakkal egyetértve azon az állásponton van, hogy a lokálpatriotizmus mértéke általában alacsony szintű Szekszárdon, egyre növekszik a távolság a generációk között, a fiatalok bevonása a kulturális életbe nem megfelelő, szabadidejük hasznos eltöltése nem megoldott, számos esélyegyenlőségi hiányosság tapasztalható. A projekt ezekre a gyengeségekre kíván reflektálni, szeretné kiszélesíteni a helyi kulturális programkínálatot és megerősíteni a helyi kötődést a megrendezésre kerülő különféle programokkal. 

A projekt a helyi közösség aktív részvételével valósul meg. Ebből fakadóan többek között egy elektronikus kérdőívezés előzte meg a várható megvalósítást. Ebben a helyi lakosság kifejtette véleményét a jelenlegi kulturális és közösségi programokról (összefoglaló a mellékletben látható). A válaszokból egyértelműen kirajzolódott, hogy a szekszárdiak közel 85%-a maximum havonta egy kulturális, vagy közösségi programra tud eljutni, de több mint 15%-uk évente egyre, vagy még ennél is kevesebbre. Ez részben a helyi programok hiányából fakad (43%-uk szerint), de sokuk (a válaszadók 22%-a) a pénzügyi okokat is kiemelkedő helyen említette. A projekt főleg ezen a két akadályozó tényezőn kíván segíteni – a minőségi problémák (17%) és a programok egyhangúságának (18%) feloldása mellett, hogy a feljebb megjelölt célok teljesüljenek.

A projekt által érintett célcsoport(ok)

A helyi támogatási kérelem definiálja a fejlesztés célcsoportjait és a támogatandó tevékenységeknek egyértelmű pozitív hatása van e csoportokra. A projekt döntően a 18. évet betöltött szekszárdi lakosságot célozza, azonban kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű és sérülékeny társadalmi csoportokra. Utóbbinak köszönhetően a projektben legalább 10 fő látássérült és legalább 10 fő halláskárosodott szekszárdi lakos is bevonásra kerül a programok során. A projekthelyszín kiválasztásánál utóbbiakra kiemelt figyelmet fordítottunk. A teljes mértékben akadálymentesített projekthelyszín számukra is teljes értékű, élményekben gazdag programot fog biztosítani. A célcsoport a közösséghez tartozás érzését és a helyi kötődés erősödését egyaránt érezheti a részvétel során.

Megvalósítandó tevékenységek 

A Projektelőkészítés során a felhíváshoz kapcsolódó teljes körű, komplex szakmai tanácsadás (telefonos, e-mailes és személyes) nyújtására kerül sor 2019. január 9. és 2019. július 31. között. A komplex tanácsadás magában foglalja a szakmai tartalom kiválasztási kritériumok, műszaki elvárások, illetve a tartalmi értékelési rendszer szerinti összeállítását, a Szakmai melléklet megírását, egy lakossági felmérés elvégzését és kiértékelését, a projekt elszámolhatósági és költségvetési kérdéseinek kezelését, a pályázati anyag összeállításához szükséges információk nyújtását, a hiánypótlások és tisztázó kérdések során felvetődő kérdések és problémák kezelését, illetve bármilyen projekttel kapcsolatos kérdés megválaszolását. Az előkészítés hozzávetőleges költséghányada 7% az elszámolható költségeken belül.

Az eszközbeszerzés során a projekt megvalósításához szükséges eszközök kerülnek beszerzésre. Ezek a programok lebonyolításához elengedhetetlen evőeszközök, poharak és egyéb borkóstoláshoz szükséges kellékek, illetve a szakmai megvalósító által használt: laptop, nyomtató és tablet. Ezek a melléklet tételes eszközlistában láthatók. Az eszközök költségtakarékos módon kerültek kiválasztásra, az eszközbeszerzés hozzávetőleges költséghányada 15% az elszámolható költségeken belül.

A városi kulturális, szabadidős programkínálat színesítését szolgáló tevékenységek megvalósítása során 2 főbb program, programsorozat valósul meg a Garay Élménypincében. A Boregyetem 6 alkalmas programsorozata 60-60 fős tervezett létszámmal a helyi lakosság ismereteit fogja élményszerűen bővíteni első sorban a szekszárdi kapcsolatosan, de a hazai és külföldi borkultúrára is kitér a programsorozat tematikája. A programok során olyan információkhoz juthatnak a résztvevők, mely ingyenesen még sosem volt elérhető a városban. A programelembe a hátrányos helyzetűek bevonására külön figyelmet fordítunk. Legalább 20 fő hátrányos helyzetű szekszárdi lakost szeretnénk bevonni a korábban leírtak szerint. A programokra tv-s (Tolnatáj TV), hetilapban megjelenő (Szekszárdi Vasárnap), rádiós (Rádió Antritt), illetve honlapokon elhelyezett hirdetésekre (önkormányzati honlap, a Vagyonkezelő Kft. honlapja, a Garay pince honlapja) leadott jelentkezésekkel lehetséges bekerülnie a helyi lakosoknak. A helyek betelése esetén a jelentkezés sorrendje fog dönteni a résztvevők kilétéről. Az esemény során az alábbi témák köré rendeződnek az előadások:

• 2019.:

      o Október: Eger a Bikavéren túl…

      o November: Öreg bor, nem vén bor…?

• 2020.:

      o Január: Hazai Syrah körkép

      o Február: Bor és Sajt

      o Március: Aszú vagy Furmint

      o Április: Kitelepülés az Eszterbauer pincészethez

A Borszeminárium a 2019. Szüreti napok kísérő rendezvénye lesz. Megrendezésére szintén a Garay Élménypincében kerül sor. A 2019.09. 12-14-ig tartó eseményen, 3-3 alkalommal egy-egy órás előadások kerülnek megrendezésre 60-60 fő részére. A hátrányos helyzetűek bevonására ebben az esetben is külön hangsúlyt fektetünk. A helyek betelése esetén szintén a jelentkezés sorrendje fog dönteni a résztvevők kilétéről. A marketingfelületek megegyeznek a Boregyetem felületeivel. A résztvevők 4 fajta bort kóstolnak a szemináriumok keretében, illetve a borok között a borok ízét semlegesítő gasztronómiai elem is terítékre kerül. A 2 féle programcsoportot/programsorozatot szolgáltatásként veszi igénybe a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. A szolgáltató gondos kiválasztása után a megvalósítás megfelelő szakmai színvonalát részmunkaidőben foglalkoztatott szakmai megvalósító fogja ellenőrizni és biztosítani. Az ő fő feladata lesz a programok előzetes részletes összeállítása és monitorozása. A tevékenységre igényelt források az elszámolható költségek 75%-át teszik ki.

A kötelező nyilvánosság biztosítása az előírások betartásával a projekt elszámolható költségeinek 0,5%-át jelenti. A projektmenedzsment költsége az elszámolható költségek 2,5%-át teszik ki. A tevékenység a projekt teljes adminisztratív támogatását jelenti a projektmegvalósítás során. A projektmenedzser biztosítja az európai uniós és hazai előírásoknak és jogszabályoknak való teljeskörű megfelelést. A támogatási kérelemben szereplő költségek meghatározása körültekintően, az aktuális piaci árak figyelembevételével történt, amelyet a támogatást kérelem mellékleteiben részletesen alátámasztunk.

Műszaki, szakmai eredmények és azok fenntartása

A projekt keretében 9 esemény és egy programsorozat valósul meg. Ezek további pénzügyi forrás rendelkezésre állása esetén bármely évben újra megrendezhetők. A programokon várhatóan legalább 600 szekszárdi lakos és legalább 20 hátrányos helyzetű bevonását tűztük ki célul. A projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök fenntartásáért a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. felel. Ezek hosszú távú hasznosulása biztosított, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. a későbbiekben is a helyi lakosok javára kívánja fordítani a beszerzett eszközöket. Hosszútávon is cél, hogy Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. a kulturális programok minél szélesebb körű elérhetőségét biztosítsa a szekszárdi lakosok számára. Az eszközök fenntartásának és szükséges pótlásának költsége a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. által biztosított a projekt fenntartási időszakában.